Knitting Patterns//Strikke mønster

Fascinerende prosess  & unikt resultat //Fascinating process& unique result.

The Knitting Stories kombinerer strikking og illustrasjon på en måte vi ikke har sett det blir gjort før. Resultatet blir unike plagg med et annerledes og levende uttrykk med de broderte figurene. Metoden vi bruker gjør prosessen enkel og gøyal.  Det kreves ingen tegneferdigheter, og det brukes kun enkle sting. Ha det gøy med prosessen - bytt farger som du ønsker og bruk kreativiteten. 

The Knitting Stories combines knitting and illustration in a way we haven't seen it done before. The result is unique garments with a different and vibrant expression with the embroidered figures. The method we use makes the process simple and fun. No drawing skills are required and only simple stitches are used. Have fun with the process - change colors as you wish and use your creativity.

1. Tegn av figuren // Trace the figure.

Legg den vannløselige vliselinen oppå tegningen, og tegn av med en god gammeldags gråblyant. Vliselinene er gjennomsiktig så du følger enkelt og greit bare strekene(Ikke bruk trykk-blyant, disse glir ikke like lett over vliselinen som det vanlige gråblyanter gjør).

Place the water-soluble interface on top of the drawing, and trace the drawing with a good  pencil. The interface is transparent, so you simply follow the lines. (Do not use pressure pencils, these do not slide as easily over the knitting line as normal gray pencils do).2. Fest syringen // Attach the embroidery ring.

Legg vliselinen oppå strikketøyet på det området du vil ha broderiet. Monter syringen. Trekk lett i strikket og vliselinen fra undersiden for å stramme underlaget. Pass på å ikke dra for mye. Sjekk på baksiden om maskene ser jevne ut.

Place the warp line on top of the knitting on the area you want the embroidery to be. Mount the syringe. Pull lightly on the knit and the weft line from the underside to tighten the base. Be careful not to drag too much. Check on the back if the stitches look even.

3. Broder konturen //Embroider the outline

Begynn å sy konturen med attersting. Er garnet du bruker tykt, kan du dele tråden. Spesielt på detaljene er det en fordel med tynnere tråd. Vi pleier å gjøre oss ferdig med konturen før vi begynner med de andre fargene.

Begin embroidering the outline with backstitch. If the yarn you use is thick, you can split the thread. Especially on the details, there is an advantage with thinner thread. We usually finish the outline before we start with the filling. 
4. Broder fyllet // Embroider the filling.

Så er du klar for å fylle inn med de fargene du har valgt. Broder så tett som mulig slik at bakgrunnsfargen ikke skinner gjennom. Stingene kan med fordel overlappe hverandre. Det er fint å variere lengden på disse stingene. NB! Utrykket blir aller penest om du lar stingene følge kurvene på figuren. På detaljer og små felt som for eksempel øyner og kinn kan det være en fordel å dele tråden og brodere med tynnere tråd.

Then you are ready to fill in. Embroider as closely as possible so that the background color does not shine through. The stitches can very well overlap each other. It is nice to vary the length of these stitches. NB! The result will be prettiest if you let the stitches follow the curves of the figure. On details and small areas such as eyes and cheeks, it can be advantageous to divide the thread and embroider with thinner thread.
5. Klipp av // Cut

Når du er fornøyd med resultatet demontere du syringen og klipper av overflødig vliselin.

When you are satisfied with the result, disassemble the syringe and cut off the excess interfacing.
6. Bløtlegg// Soak

Så er det klart til en av de mest spennende prosessene. Legg broderidelen i en bolle romtemperert vann og se at vliselinen forsvinner. 

Then you are ready for the most exciting part of the processes. Place the embroidery piece in a bowl of room-temperature water and watch the water-soluble  interfacing disappear.7. Tørkes flatt // Dry flat

Klem forsiktig vannet ut. Legg broderiet flatt ned på et hardt underlag, gjerne mellom to håndklær. Så er det bare å la det tørke. Voilà! 


Carefully squeeze out the water. Lay the embroidery flat on a hard surface, preferably between two towels. Then just let it dry. Voilà!  Broderiene er en unik mulighet til å ta i bruk noe av restegarnet du har liggende.
The embroideries are a unique opportunity to use some of your leftover yarn.